Светска организација за природу, WWF, у сарадњи са Министарством енергетике, рударства и заштите животне средине, организовала је предавање на тему „Прилагодимо се климатским променама“, 22. 10. 2019. године у Бачкој Паланци.

Ученици I-1 одељења наше школе: Борис Августинов, Дамјан Краљ, Давор Фодора, Дејан Полић и Андрија Калић, присуствовали су предавању и кроз радионице активно учествовали у дефинисању препорука за укључивање мера прилагођавања на климатске промене у стратегије и просторно-планску документацију.

Уводно предавање је одржала Душка Димовић, представница Светске организације за природу.  Др Владимир Ђурђевић, ванредни професор на Физичком факултету, Института за метеорологију у Београду, изложио је промене и пројекције будуће климе у Србији и општини Бачка Паланка. Александар Милићевић, консултант за област вода, дефинисао је препоруке за одржавање водних ресурса у Бачкој Паланци, док је Дејан Баковић, консултант за шумарство, образложио утицај шумског екосистема на микроклиму Бачке Паланке. Потом су ученици наше школе и Средње стручне школе „Др Радивој Увалић“ изнели мере прилагођавања на климатске промене и очување биодиверзитета.

Гордана Радановић, наставник географије